Wojciech Rajchel

Udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne oraz reprezentuje klientów przed urzędami, sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, wekslowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych oraz tłumaczenia tekstów prawniczych. Specjalizuje się w obsłudze procesu budowlanego w szczególności w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów cywilnoprawnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Koncentruje się głównie na sprawach dochodzenia roszczeń w ramach obowiązku solidarnej zapłaty inwestora z wykonawcą za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane. Doradzał wielu osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom oraz podmiotom sektora publicznego. Włada językiem angielskim i niemieckim.